Đăng ký - Bảo Hành Điện Tử

Gói dịch vụ

CƠ BẢN (SMS)

500.000Đ/ tháng

Đăng ký

NÂNG CAO (SMS + WEB)

1.000.000Đ/ tháng

Đăng ký

VIP

1.500.000Đ/ tháng

Đăng ký

SUPER VIP (Customize)

Liên hệ

Đăng ký
Dành cho các Doanh nghiệp nhỏ, yêu cầu đơn giản và không cần sử dụng Web Dành cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ, yêu cầu đơn giản và muốn sử dụng Website bảo hành điện tử Dành cho doanh nghiệp Vừa và lớn, yêu cầu sự chuyên nghiệp. Có sử dụng Website Dành cho doanh nghiệp Vừa và lớn, yêu cầu xây dựng những tính năng chuyên biệt cho hệ thống
App Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử Bảo Hành Điện Tử
Quản lý đại lý /
Nhà phân phối
Bảo Hành Điện Tử Bảo Hành Điện Tử Bảo Hành Điện Tử Bảo Hành Điện Tử
Quản lý và phân quyền nhóm thành viên Bảo Hành Điện Tử Bảo Hành Điện Tử Bảo Hành Điện Tử Bảo Hành Điện Tử
Tạo chiến dịch khuyến mại qua Topup, evoucher Bảo Hành Điện Tử Bảo Hành Điện Tử Bảo Hành Điện Tử Bảo Hành Điện Tử
Web/Wap Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử
Giải pháp kích hoạt bảo hành qua SMS BH XX gửi 8077 BH XX gửi 8077 XX gửi 8077 XX gửi 8077
(Lưu ý: Phần XX do Doanh nghiệp tự chọn theo nhu cầu và không trùng với cú pháp đã có trên hệ thống)
Thời gian hỗ trợ Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử
Trang Web Quản trị (Cơ bản) Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử Tích hợp thêm các API theo yêu cầu
Send Email Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử
Tích hợp Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử
QR code Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử
Số lượng mã < 10.000 < 50.000 < 1.000.000 Không giới hạn
Brandname theo giá thị trường Bảo hành điện tử Bảo hành điện tử Chiết khấu 10% cho 100.000 tin nhắn đầu tiên Chiết khấu 10% cho 500.000 tin nhắn đầu tiên
Giải pháp Top-up cộng tiền cho thuê bao kích hoạt Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí

500.000Đ/ tháng

Đăng ký

1.000.000Đ/ tháng

Đăng ký

1.500.000Đ/ tháng

Đăng ký

Liên hệ

Đăng ký