Kích hoạt bảo hành điện tử Hikawa

Ngày đăng 23/10/2023

Khách hàng tìm tem bảo hành được dán trên sản phẩm và vào lớp phủ bạc để lấy mã cào. Sử dụng mã cào để kích hoạt bảo hành điện tử qua tin nhắn, web bảo hành hoặc quét mã QR code trên tem bảo hành để tự dộng lấy thông tin kích hoạt.

bao-hanh-dien-tu-HIKAWA

Kích hoạt bảo hành điện tử Hikawa