Bảo hành điện tử Chung Auto

Ngày đăng 24/11/2020

Hướng dẫn kích hoạt và kiểm tra thời hạn bảo hành điện tử

-         Truy cập http://baohanh.oledpro.vn/ để tiến hành đăng kí bảo hành và check thời hạn bảo hành

-         Hoặc soạn tin nhắn: BHDT CA mã SP gửi 8077

Ví dụ: BHDT CA gửi tới 8077